Choď na obsah Choď na menu
 


 
   
  Drahá Manželko:  Dear Wife:                         
   
 Píšu Ti tento dopis, abych Ti řekl,  I'm writing you this letter to tell  you
že Tě navždy opouštím.  that I'm leaving you forever.        
Byl jsem Ti dobrým mužem  I've been a good man to you          
 po sedm let a  for seven years and                
 a nic z toho nemám.  I have nothing to show for it.      
Poslední dva týdny byly peklo.  These last two weeks have been hell. 
Tvůj šéf mi volal a říkal,  Your boss called to tell me that you 
že jsi dala ten den výpověď a to  byla ta  poslední kapka.  quit your job today and that was the   last straw.        
Minulý týden, přišla jsi domů a ani  Last week, you came home and didn't  
 sis nevšimla, že mám nový sestřih, že  even notice that I had a new    haircut, had 
 jsem uvařil Tvé oblíbené jídlo a dokonce ani toho,  cooked your favorite meal and even    wore    
že jsem si oblékl nové, hedvábné   trenýrky.   a brand new pair of silk boxers.
Ty jsii to snědla během dvou minut a odešla jsi rovnou  You  ate in two minutes, and went  straight to       
 spát po shlédnutí všech seriálů.  sleep after watching all of your  soaps.
Neříkáš mi nikdy, že mě miluješ;  You don't tell me you love me  anymore;
nechceš sex ani nic, co  you don't want sex or anything that 
 nás spojuje jako manžela a manželku.  connects us as husband and wife.    
 Buď mě podvádíš nebo  Either you're cheating on me or you 
mě už nemiluješ; ať je to jakkoliv  don't love me anymore; whatever the  
opouštím Tě.  case, I'm gone.                      
   
Tvůj Ex-Manžel  Your EX-Husband                      
   
   
   
   
   
P. S. Nepokoušej se mě najít. Tvoje  SESTRA  ***P.S. Don't try to find me. Your    SISTER      
 a já se spolu stěhujeme pryč do  Západní Virginie!  and I are moving away to W. Virginia together!      
 Měj skvělý život!  Have a great life!****             
   
   
   
Drahý Ex-Manželi -  Dear Ex-Husband -                    
   
Nic nemohlo můj den zlepšit než  Nothing has made my day more than    
Tvůj dopis. Je pravda, že Ty a já  receiving your letter. It's true      that you and I
jsme manžely už sedm let,  have been married for seven years,   
  ačkoliv "dobrý muž" je přirovnání  although a good man is             
 hodně vzdálené tomu, čím jsi mi  skutečně byl.  a far cry from what you've been.    
Sleduju tolik mé seriály proto, že  I watch my soaps so much because      they
přehluší Tvé neustálé fňukání a  drown out your constant whining and  
 chamtivost. Bohužel to nefunguje.  griping. Too bad that doesn't work. 
Já si VŠIMLA Tvého nového sestřihu  I DID notice when you got a hair cut 
minulý týden, ale první věc, která  last week, but the first thing that  
mě napadla, bylo: "Vypadáš jako holka!"  came to mind was 'You look just like  a  girl!'                              
 Protože mě moje matka vychovala tak,   abych  Since my mother raised me not to say
neříkala raději nic, pokud nemůžu  říct nic  anything if you can't say something  
hezkého, nekomentovala jsem to.  nice, I didn't comment.              
 A když jsi mi uvařil moje oblíbené jídlo,  And when you cooked my favorite   jídlo,
 musel sis mě splést s  you must have gotten me confused    with
MOU SESTROU, protože jsem přestala  jíst vepřové  MY SISTER, because I stopped eating   pork   
 před sedmi lety.  seven years ago. 
K těm hedvábným trenýrkám: otočila  jsem  About those new silk boxers: I  turned   
se od Tebe, protože na nich byla  stále  away from you because the 
 cedulka s cenou $49.99,  $49.99 price tag was still on them,  and
a já se modlila, aby to byla jen   právě  I prayed that it was a 
náhoda, že si ode mě moje sestra  coincidence that my sister had just  
půjčila padesát dolarů  borrowed fifty dollars from me  
 toho dne ráno.  that morning. 
Přesto, přese všechno, jsem Tě stále  milovala  After all of this, I still loved you 
 a cítila jsem, že tak můžeme I  nadále fungovat.  and felt that we could work it out.   So 
Když jsem tedy v loterii vyhrála deset milionů  when I hit the lotto for ten million 
 us dolarů, dala jsem v práci výpověď a koupila nám  dollars, I quit my job and bought
dvě letenky na Jamajku. Ale když  jsem přišla domů,  two tickets to Jamaica . But when I   got home 
byl jsi pryč. Všechno se stalo   you were gone. Everything happens  
z  určitého  důvodu, myslím.  for a   reason, I guess. 
Doufám, že budeš mít naplňující život,  I hope you have the fulfilling life   you  
jaký sis vždy přál. Můj právník  řekl, že  always wanted. My lawyer said that     the 
Tebou napsaný dopis zajistí, že ode   mě nedostaneš  letter you wrote ensures you won't    get 
 ani vindru. Tak se měj.  a dime from me. So take care.       
   
Vlastní rukou,  Signed,                              
   
Tvá Ex-Manželka, Čertovsky Bohatá a    Svobodná!  Your Ex-Wife, Rich As Hell and Free! 
 P. S. Nevím, jestli jsem Ti vůbec    nekdy řekla  P.S. I don't know if I ever told you
 že moje sestra Carla se narodila     jako Carl.  this, but my sister Carla was born   as Carl.  
 Doufám, že to není problém.  I hope that's not a problem .       
   

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.