Choď na obsah Choď na menu
 


Povahy žien podľa dňa v dátume narodenia:


1 - NEZÁVISLOSŤ

Žena narodená prvý deň v mesiaci je nezávislá a schopná hlbokej lásky. Je
vnímavá, čestná a priama. Má tvorivý dar myslenia, schopnosť presadiť svoje
ciele a vodcovskú silu s jasným pohľadom do budúcna. Je sebavedomá,
ctižiadostivá, dynamická a vynaliezavá. Spolieha sa na seba.
Nedostatky: Zahľadenosť do seba, žiarlivosť, panovačnosť, neústupnosť.
Presadzuje si svoje "ego", neznáša kritiku. V honbe za sebauplatnením
prehliada druhých. V partnerskom vzťahu je tvrdohlavá. Pri neúspechu prepadá
smútku a pesimizmu.

2 - DRUŽNOSŤ

Je ohľaduplná, empatická, oddaná a citovo založená. Pracuje pre druhých a je
rodinne založená. Je to romantička s umeleckými sklonmi. Má jemnú povahu,
riadi sa intuíciou. Rada dáva i dostáva. Vážne rozhodnutia robí až po
dôkladnom premyslení. Nedostatky: Precitlivenosť, zraniteľnosť, sklony obviňovať
druhých, citová manipulácia či závislosť od nich, hlavne od partnera. Chýba jej
odvaha, ctižiadostivosť a rozhodnosť.

3 - KAMARÁTSTVO

Táto žena je spoločenská, kamarátska a činorodá. Má plno nápadov. V
milostnom vzťahu chce byť nezávislá. Je smelá, aktívna a
iniciatívna. Zbožňuje úspech. Má dobrý vkus. Vie robiť naraz viac činností.
Nedostatky: Povrchnosť, výstrednosť, prílišná ctižiadostivosť,
žiarlivosť, výbušnosť. Keď je nervózna, vyčíta, kritizuje a pôsobí na city
druhého. Má diktátorské sklony.

4 - VYROVNANOSŤ
 
Je praktická, vyrovnaná, rozhodná a konzervatívna. Má vynikajúce organizačné schopnosti. V partnerskom vzťahu je srdečná, štedrá a verná. Tvrdo pracuje, aby dosiahla istotu. Potrebuje
vášnivého, stáleho a tolerantného partnera.
Nedostatky: Útočnosť, hrubosť, sebeckosť, sklon všetko kritizovať. Mala by
si dať pozor na melancholické nálady.

5 - VNÍMAVOSŤ

Je vnímavá, otvorená, odvážna a energická. Má rada pokrok, neznáša
obmedzovanie, zmeny jej nerobia problém. Má pozitívny vplyv na
ľudí, vie s nimi komunikovať. Je srdečná, veselá a pohotová. Dokáže
riskovať. Potrpí si  na úspech a ocenenie. Nedostatky: Neurotickosť, náladovosť, nedotknuteľnosť a konfliktnosť. Klame
a podvádza. Vnucuje svoje názory druhým. Ľahko podlieha stresu. Je
nestála a vo vzťahu potrebuje slobodu.

6 - HARM "NIA

Potrebuje lásku a teplo domova. Hľadá partnera na celý život. Je
láskavá,
citlivá a ohľaduplná. Miluje rodinu a ľudí a k životu potrebuje harmonický
partnerský vzťah. Vie si nájsť čas na seba aj na druhých. Je spravodlivá,
vnímavá, romantická a oddaná. Dôležitá je pre ňu práca v tíme a je to
domácky typ. Nedostatky: Lenivosť, pomstychtivosť.
Pri nedostatku pochopenia a lásky sa u nej prejavia sklony k
závislosti od alkoholu a drog.

7 - SKÚSENOSŤ

Má dar počúvať svoj vnútorný hlas a má liečiteľské schopnosti. Je to
citlivá, ústretová a vnímavá osoba. Verí hlavne sama sebe. Často sa
ocitá zoči-voči výzvam, ktoré sú hybnou silou osobného rastu. Dokáže
dobre analyzovať vzniknuté situácie. Je dobrosrdečná.
Nedostatky: Úzkostlivosť, naivita vo vzťahoch - často vníma
partnera nerealisticky. Má sklon k závislosti od alkoholu a drog. Neodpúšťa
a máva trýznivé pocity.

8 - ROVNOVÁHA

Táto osoba má veľa energie a vodcovské sklony. Je inteligentná, bystrá,
podnikavá, odhodlaná a pracovitá. Dôležitú úlohu u nej zohrávajú peniaze,
úspech a postavenie.
Nedostatky: Neústupnosť, nenásytnosť, zneužívanie postavenia. Rada
kritizuje a klame. Chce získať výhody na úkor iných. Je netolerantná,
agresívna, panovačná a tvrdohlavá. Osmička je karmické číslo - čo robí
druhým, vráti sa jej viacnásobne.

9 - UVÁŽLIVOSŤ

Žena narodená deviaty deň v mesiaci je veľmi citlivá a spoľahlivá.
Pravdu povie až po dôkladnom uvážení. Chce byť záchrankyňou. Je
priateľská a vážna.
Hľadá hlbší zmysel života. Je ctižiadostivá, tvorivá, úprimná,
nezávislá a súčasne zodpovedná. Dokáže čeliť ťažkým situáciám.
Vychutnáva si pocty a slávu. Má vynikajúce organizačné schopnosti.
Nedostatky: Neznesiteľnosť a nedotknuteľnosť. Dá sa ľahko
vyprovokovať. Je impulzívna, agresívna, niekedy až krutá. Mala by si dať pozor na
vnútorný nepokoj a drogy. Chyby hľadá v druhých.

10 - SILA

Táto osoba je emocionálne silná, nezávislá a sebavedomá. Stráži si súkromie.
Úspechy dosahuje tvrdou prácou, má vodcovské sklony. Dokáže presadiť
svoje ciele a záujmy.
Nedostatky: Ťažko jej rozumieť. Býva závislá od druhých ľudí. Je nadradená,
neústupná, čo spôsobuje napätie vo vzťahoch.

11 - CITLIVOSŤ

Je citlivá, intuitívna a charizmatická. Má revolučné myslenie a
autoritatívne správanie. Tiež je známa ako perfekcionistka.
Nedostatky: Hnev a výbuchy emócií, tvrdohlavosť, sebeckosť, snaha
manipulovať s druhými.

12 - VŠESTRANNOSŤ

Táto osoba je činorodá a myšlienkovo veľmi bystrá, všestranná a
profesionálne schopná. Má zmysel pre rodinu. Je otvorená, priateľská a
spoločenská, cieľavedomá a tvorivá.
Nedostatky: Rozhoduje sa chaoticky, na poslednú chvíľu. Pociťuje stavy
úzkosti a napätia. Žiarli a je majetnícka. Pozor na hnev, pomstu a prudké
emócie. Chyby hľadá na druhých.

13 - ZRANITEĽNOSŤ

Samostatná, ctižiadostivá, verná, otvorená a oddaná - takto možno
charakterizovať ženu narodenú trinásteho. Tvrdo pracuje na získaní
materiálnej istoty. Je praktická, spoľahlivá, s dobrými organizačnými
schopnosťami. Stále hľadá nové príležitosti a ciele.

Nedostatky: Urážlivosť a nedotknuteľnosť.
Niekedy dokáže veľmi ublížiť rečami. Mala by si dať pozor na
výbuchy hnevu a konflikty. Presadzuje si svoje ciele bez hľadania kompromisu.

14 - CIEĽAVEDOMOSŤ

Zariaďuje si život podľa vlastných predstáv. Tvrdo pracuje a dokáže zarobiť
peniaze, je dobrá v podnikaní a obchode. Je ohľaduplná, pozorná a pohotová.
Zmena jej prináša nové podnety v činnosti. Je samostatná, zodpovedná a
prispôsobivá. Nedostatky: Impulzívnosť, podceňovanie druhých. Ťažko zabúda na
krivdy. Môže sa stať diktátorkou.

15 - ODVAHA

Je vnímavá, citlivá a nezávislá. Ale tiež hrdá, pracovitá a tvorivá.
Túži po majetku a popularite. Ako matka je starostlivá a láskavá, no vyhovuje jej aj
voľnosť a neviazaný život. Nedostatky: Vzdorovitosť, neústupnosť,
pomstychtivosť. Mala by si dať väčší pozor pozor aj na emocionálnu nevyrovnanosť.

16 - PRIAMOČIAROSŤ

Má jasný názor na to, čo je v živote dobré a čo zlé. Búri sa proti
netolerancii. Má dobrú pozorovaciu schopnosť. Je nežná a milá.
Dobre vychádza s druhými. Má liečiteľské schopnosti a inklinuje k
duchovnému životu. Zmysel života hľadá v pomoci druhým. Dokáže na seba
prevziať zodpovednosť. Nedostatky: Nepriebojnosť, precitlivenosť.
Trpí neistotou, je opatrná a má obavu zo straty postavenia. Má sklon
k provokácii a rebelantstvu.

17 - ZDATNOSŤ

Táto osoba má silu a odvahu. Je citlivá, ctižiadostivá, výkonná a pracovitá,
myslí logicky. Má vodcovské schopnosti, úspech dosiahne v zrelom veku. Je
tiež spoločenská a materiálne založená. Veľmi dôležitý je pre ňu milostný vzťah.
Nedostatky: Náchylnosť na dramatické citové prejavy, zlosť, vrtošivosť. Jej
postoj prináša vnútorné konflikty. Myslí len na seba. Nestrpí odpor. Mala by
si tiež dať pozor na posadnutosť úspechom a majetkom.

18 - ZODPOVEDNOSŤ

Táto žena je silná a zdatná. Stále pátra po múdrosti a pravde.
Dokáže prekonať ťažké situácie. Je materialistka a všetko robí kvôli
nadobudnutiu majetku. Túži po uznaní. Je múdra, ambiciózna, má organizačné
schopnosti a silnú vôľu. Nedostatky: Hnevlivosť, nedotknuteľnosť, žiarlivosť, hrubosť,
krutosť. Jej život je plný dramatických zmien. Býva tiež zlomyseľná.

19 - SPOLUPATRIČNOSŤ

Má veľkú silu a elán. Je intelektuálne založená, trpezlivá a snaží sa
vyhovieť druhým. V milostných vzťahoch je oddaná. Vášnivo ochraňuje rodinu.
Je úspešná a majetná, vynaliezavá a tvorivá. Verí sama sebe.
Nedostatky: Nevyrovnanosť, náladovosť, nadradenosť, žiarlivosť,
nedôvera. Je tiež tvrdohlavá a výbušná a pozor by si mala dať na hnev a
sebaľútosť. Ide bezhlavo za svojím cieľom.

20 - INTUÍCIA

Žena narodená dvadsiateho je citlivá, oddaná a láskavá. Partner a milostný
vzťah hrajú v jej živote dôležitú úlohu. Potrebuje lásku, nehu a harmóniu.
Je trpezlivá, otvorená, spory rieši dohodou.
Nedostatky: Zlosť, nervozita. Rýchlo mení názor a často trpí stratou sebavedomia.

21 - POCHOPENIE

Má veľký potenciál. Snaží sa pochopiť druhých. Je spoločenská a
diplomatická. Dôležitá je pre ňu komunikácia, vie sa presadiť. Má pozitívny
prístup k životu. V milostnom vzťahu je ohľaduplná a nežná.
Nedostatky: Dokáže ublížiť rečami, má sklony k rozčuľovaniu.
Mala by si dať pozor na striedanie nálad, chamtivosť a vyvolávanie sporov.

22 - VYTRVALOSŤ

Táto osoba je citlivá a láskavá. Potrebuje preto oporu partnera. Má
organizačné schopnosti, vo svojom povolaní je výkonná a presná.
Túži po dosiahnutí svojich snov. Dôležitú úlohu v jej živote hrá domov a
materiálne zabezpečenie r odiny.
Nedostatky: Pocity krivdy, výbuchy emócií, nedostatok sebadôvery. Je
necitlivá k potrebám druhých.

23 - SAMOSTATNOSŤ

Rozhoduje sa sama a nedá sa ovplyvniť.
Žije svoj vlastný život. Niekedy sa javí, že chce slobodu, ale v skutočnosti
potrebuje partnera. Je citlivá, nežná, milá a chce byť milovaná. V práci je
usilovná, v podnikaní šikovná. Túži po realizácii svojich predstáv.
Nedostatky: Prelietavosť a nestálosť. Ťažko sa s ňou diskutuje o veciach,
ktoré nezodpovedajú jej predstave. Ak nedokáže udržať rovnováhu vo
vzťahu, žije bez lásky, lásku venuje majetku.

24 - PRÍVETIVOSŤ

Táto osoba je veľmi kamarátska, ochotná, veľkorysá, nežná a
láskavá. Má rada harmóniu a krásu. Veľmi dôležitý je pre ňu rodinný život. Má
dobré srdce a snaží sa pomáhať druhým. Je usilovná a konštruktívna, vždy
hľadá dohodu a snaží sa vyjednávať. Nedostatky: Neistota, nízke sebavedomie, tajnostkárstvo. Neznáša stres. Mala by si tiež dať pozor na depresie a výbuchy emócií.

25 - NENÁROČNOSŤ

Je to skromná a nenáročná osoba, tvorivá, zábavná, má umelecké
sklony. Vie počúvať druhých. Je tiež spoločenská, príťažlivá, praktická
a trpezlivá. Má analytické myslenie, dokáže využiť príležitosť. Pre život
potrebuje citlivého partnera. Nedostatky: Nerozhodnosť, náladovosť a podliehanie emóciám.
Nedokáže čeliť stresovým situáciám v láske, býva závislá od druhých. Máva pocity krivdy.

26 - PRIEBOJNOSŤ

Táto osoba je citlivá, láskavá a chápajúca. Má veľkú vnútornú silu, ktorá
jej pomáha prekonávať prekážky. Má organizačné a vodcovské
schopnosti, je pracovitá, ctižiadostivá, diplomatická a veľkorysá. Dokáže
motivovať druhých. Vzťahy a kariéra sú pre jej život veľmi dôležité.
Túži po citovom bezpečí. Potrebuje udržať rovnováhu z hľadiska plnenia karmických
úloh. Nedostatky: Arogancia, krutosť, pomstychtivosť, pýcha a preceňovanie
vlastných schopností.

27 - SVEDOMITOSŤ

Citlivá, poctivá, pragmatická a konzervatívna - taká je žena narodená v
tento deň. Je podnikavá, dokáže presadiť svoje plány a myšlienky.
Dôležité sú pre ňu rodina, domov a milostný vzťah. Rozhoduje sa po až
dôkladnej úvahe. Nedostatky: Neverí si, má sklony k sebazničeniu a nervovému
zrúteniu. Často kritizuje a obviňuje druhých.

28 - ROZPORUPLNOSŤ

Je nezávislá a snaží sa o úspech. Riadi sa najprv citom, až potom rozumom.
Rada má všetko pod kontrolou. Oceňuje spoluprácu a dokáže motivovať.
Partnerský vzťah a rodinná pohoda sú pre ňu veľmi dôležité. Je nežná,
milujúca, starostlivá, ale aj dynamická, pokroková a ambiciózna.
Nedostatky: Konfliktnosť, dominancia, diktátorstvo. Niekedy je
nositeľkou hnevu a neprajnosti.

29 - NEPREHĽADNOSŤ

Je to citlivá a vnímavá osoba. Má veľký potenciál mimozmyslového vnímania,
silnú intuíciu, hľadá pravdu. Je pracovitá a vynaliezavá. Ľahko nadväzuje
kontakty a je príťažlivá. Nedostatky: Zraniteľnosť. Má snahu skôr otupovať svoje city
nikotínom, alkoholom a drogami, než ich riešiť. Občas je výstredná. Nestálosť
prináša problémy v manželstve.

30 - RÁZNOSŤ

Táto osoba vyniká kreativitou a bystrosťou. Je vynaliezavá, má svoje
čaro. Dokáže tvrdo pracovať, aby dosiahla pohodlie a komfort. Je
priateľská, spoločenská, so zmyslom pre humor. V milostnom vzťahu je pre ňu
dôležitá komunikácia. Nedostatky: Kritickosť, vypočítavosť. Vie zneužiť schopnosti na
získanie svojich cieľov. Má  ostrý jazyk a sklony manipulovať s druhými. Mala
by si dať pozor aj na žiarlivosť a neprajnosť.

31 - MOTIVÁCIA

Táto osoba vyniká vysokou mentálnou energiou. Je ochotná urobiť všetko na
dosiahnutie úspechu. Vyhľadáva spoločnosť inteligentných ľudí. Je odvážna a
má vodcovské sklony. Dôležitá je rôznorodosť v jej činnosti.
Nedostatky: Povrchnosť, neserióznosť, sklon klamať a podvádzať. Je
zlomyseľná, panovačná a zneužíva bezbrannosť druhých. Pozor na
nadradenosť.